.
Print Friendly, PDF & Email

Dành cho Chuyên Gia

Hỗ trợ nạn nhân sống sót của nạn tấn công tình dục có thể sẽ là một trải nghiệm đầy cảm xúc và thử thách, ngay cả đối với chuyên gia. Việc nạn nhân sống sót tiết lộ vụ việc tấn công tình dục của họ có thể rất đáng sợ vì họ có thể không chắc người khác có thể sẽ phản ứng như thế nào. Phản ứng của bạn đối với việc tiết lộ của bạn và sự hỗ trợ mà bạn đem lại sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc quá trình hồi phục của họ, đặc biệt nếu bạn là người đầu tiên họ chia sẻ sự việc của mình. Nhiều nạn nhân sống sót có thể sẽ do dự trong việc tiếp cận và tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia vì một số lý do, trong đó có cả lo ngại về quyền riêng tư. Bạn có thể ở vị trí hỗ trợ nạn nhân sống sót của nạn tấn công tình dục và cung cấp cho họ thông tin tối quan trọng về các lựa chọn và quyền của họ. Điều cũng quan trọng là bạn phải xác định được các tổ chức cụ thể về văn hóa có thể trợ giúp nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Các trang sau sẽ cung cấp thông tin cập nhật mới nhất cho các chuyên gia về các nguồn lực và lựa chọn có sẵn dành cho nạn nhân sống sót của nạn tấn công tình dục ở Colorado. Chúng tôi cũng đưa ra những lời khuyên về những điều cần nói và các nguồn lực bổ sung mà bạn có thể giới thiệu cho nạn nhân sống sót.