Bệnh viện Cơ Đốc Phục Lâm Littleton

string(2) "vi"
Print Friendly, PDF & Email
< Quay lại tất cả các kết quả
Agency

Bệnh viện Cơ Đốc Phục Lâm Littleton


Địa chỉ: 7770 South Broadway, Littleton, CO 80122

Hạt: Arapahoe

Đường dây hỗ trợ: 303-778-2407

giờ y tế: 24/7

dịch vụ cung cấp: Phản hồi trực tiếp 24/7 tại bệnh viện

Phí dịch vụ tư vấn: Chấp nhận Bảo hiểm Y tế

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

bảo mật: Đúng

loại chương trình: Khác

Dịch vụ cung cấp: Người lớn, thanh thiếu niên, Những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục

loại đại lý: Chương trình SANE

trang mạng: https://www.centura.org/locations/littleton-adventist-hospital

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Ngôn ngữ có thể thay đổi với nhân viên. Chúng tôi cố gắng cập nhật thông tin này nhiều nhất có thể, tuy nhiên, những thay đổi về năng lực nhân sự có thể xảy ra và điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng của tổ chức.