Chương trình SANE của Quận Mesa

string(2) "vi"
Print Friendly, PDF & Email
< Quay lại tất cả các kết quả
Agency

Chương trình SANE của Quận Mesa


Địa chỉ: 2350 G Rd., Grand Junction CO 81505

Hạt: Mesa

Số điện thoại: 970-245-3788

*ghi chú: Phone number is during business hours. After hours visit your local Emergency Room and ask to see the Mesa County SANE Program.

dịch vụ cung cấp: Chăm Sóc Y Tế 24/7

Phí dịch vụ tư vấn: không áp dụng

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, người Tây Ban Nha

bảo mật: Đúng

loại chương trình: Dựa vào cộng đồng

Dịch vụ cung cấp: Người lớn

loại đại lý: Chương trình SANE

trang mạng: https://www.centerforchildrencac.org/

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:

Ngôn ngữ có thể thay đổi với nhân viên. Chúng tôi cố gắng cập nhật thông tin này nhiều nhất có thể, tuy nhiên, những thay đổi về năng lực nhân sự có thể xảy ra và điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng của tổ chức.